This year a new initiative was introduced in Gorey Community School an all Irish stream or ‘Sruth’.

Fourteen students in 1st year are studying their nine subjects through the medium of Irish.  The subjects are as follows:  Irish, English, maths, History, Geography, Science, CSPE, Religion and PE.  To date all the feedback from parents and students themselves has been positive and reaffirming.  Bear in mind that only half of the students in the ‘Sruth’ have come to us from a Gaelscoil, the other students have all come from English medium Primary Schools.

Most of the teachers of the ‘Sruth’ are Irish teachers.  They and the other members of staff teaching the ‘Sruth’ attended in-service courses over the summer to improve and polish their spoken Irish.  They are a team of teachers with a passion for their subjects and a commitment to the Irish language.

So why would your son/daughter choose the ‘Sruth’?.

•If the student has already attended a Gaelscoil this new initiative affords them the opportunity to continue their education through Irish locally.
•The small class gives each student more attention and greatly helps with the settling in process to secondary school.
•The Oral Exams in Irish at both Junior Certificate and Leaving Certificate level are now worth 40% of the total mark.  Studying and experiencing school through Irish can only be of benefit to the student.
•For those students who have attended an English medium Primary School, the ‘Sruth’ gives them an opportunity to bring the language they have been learning into their daily lives.
The Irish Stream ‘Sruth’
I mbliana cuireadh tús le scéim nua anseo i bPobalscoil Ghuaire-rang nó ‘Sruth’ sa Ghaeilge sa chéad bhliain.

Faoi láthair tá ceathrar déag ag déanamh staidéir ar ocht n-ábhar trí mheán na Gaeilge.Déanann said a n-ábhair eile trí Bhéarla agus níl srian ar na hábhair ar fáil dóibh , dá bharr.Déanann said Gaeilge ,Mata, Stair, Tír Eolaíocht, Eolaíocht, OSSP, Creideamh agus Corpoideachas trí  Ghaeilge.

Chun na fírinne a rá tá an aiseolas atá faighte againn ó na daltaí agus tuistí dearfach.  Cuimhnigh nár tháinig ach leath den rang chugainn ó Ghaelscoil, rinne an leath eile den rang a gcuid bunscolaíochta trí Bhéarla.

Is múinteoirí Ghaeilge formhór na múinteoirí atá baint acu leis an ‘Sruth’.D’fhreastail iad siúd agus múinteoirí eile a mhúineann an ‘Sruth’ ar chúrsa inseirbhíse chun feabhas agus snas a chur ar a gcuid Ghaeilge.Is foireann iad le paisean dá n-ábhair agus do labhairt na gaeilge.

Cad iad na buntáistí a bhaineann leis an ‘Sruth’?
•Ar dtús, más dalta ó Ghaelscoil do pháiste tugann an ‘Sruth’ an seans dóibh dul ar aghaidh leis an nGaeilge atá acu cheana ar scoil ina gceantar féin.
•Tugann an rang bheag seans do gach dalta dul chun cinn a dhéanamh sna hábhair as gaeilge le níos mó cabhrach ar fail ón múinteoir.
•Mar gheall ar an nGaeilge féin,téann 40% den mharc sa Ghaeilge sa Teastas Sóisireach agus san Ardteist don Bhéaltriail.Do na daltaí a fhoghlaimíonn trí ghaeilge i gcoitinne beidh sé an-usáideach dóibh an Ghaeilge a labhairt gach lá.
•Do gach dalta ó aon bhunscoil tugann an ‘Sruth’ an deis dóibh taithí a fháil ar an nGaeilge i suíomh nádúrtha agus praicticiúil.
Nuacht Nuacht Nuacht
RTE Nuacht
Gorey Community School
At the forefront of education in North Wexford since 1993
Gorey Community School


HOME