Page 8 - incoming 1st year booklet
P. 8

‘Sruth’

        I mbliana cuireadh tús le scéim nua anseo i bPobalscoil Ghuaire-rang nó ‘Sruth’ sa
        Ghaeilge sa chéad bhliain.

        Faoi láthair tá ceathrar déag ag déanamh staidéir ar ocht n-ábhar trí mheán na
        Gaeilge.Déanann said a n-ábhair eile trí Bhéarla agus níl srian ar na hábhair ar fáil
        dóibh , dá bharr.Déanann said Gaeilge ,Mata, Stair, Tír Eolaíocht, Eolaíocht, OSSP,
        Creideamh agus Corpoideachas trí Ghaeilge.

        Chun na fírinne a rá tá an aiseolas atá faighte againn ó na daltaí agus tuistí
        dearfach. Cuimhnigh nár tháinig ach leath den rang chugainn ó Ghaelscoil, rinne
        an leath eile den rang a gcuid bunscolaíochta trí Bhéarla.

        Is múinteoirí Ghaeilge formhór na múinteoirí atá baint acu leis an
        ‘Sruth’.D’fhreastail iad siúd agus múinteoirí eile a mhúineann an ‘Sruth’ ar chúrsa
        inseirbhíse chun feabhas agus snas a chur ar a gcuid Ghaeilge.Is foireann iad le
        paisean dá n-ábhair agus do labhairt na gaeilge.

        Cad iad na buntáistí a bhaineann leis an ‘Sruth’?
          • Ar dtús, más dalta ó Ghaelscoil do pháiste tugann an ‘Sruth’ an seans dóibh

            dul ar aghaidh leis an nGaeilge atá acu cheana ar scoil ina gceantar féin.
          • Tugann an rang bheag seans do gach dalta dul chun cinn a dhéanamh sna

            hábhair as gaeilge le níos mó cabhrach ar fail ón múinteoir.
          • Mar gheall ar an nGaeilge féin,téann 40% den mharc sa Ghaeilge sa Teastas

            Sóisireach agus san Ardteist don Bhéaltriail.Do na daltaí a fhoghlaimíonn trí
            ghaeilge i gcoitinne beidh sé an-usáideach dóibh an Ghaeilge a labhairt
            gach lá.

          • Do gach dalta ó aon bhunscoil tugann an ‘Sruth’ an deis dóibh taithí a fháil

            ar an nGaeilge i suíomh nádúrtha agus praicticiúil.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13